Huizenmarkt staat in bloei. Maar hoe lang nog?

De economie bloeit. De huizenmarkt is op stoom. Toch is er een kans dat jij precies die pechvogel wordt die z’n huis op de top van de markt koopt.

De huizenmarkt doet het erg goed op dit moment. Huizen worden snel meer waard. Dat is goed nieuws voor huizenbezitters. Maar gaat het niet té goed? Hoe groot is de kans dat je jouw huis koopt op een piek, en dat daarna de huizenmarkt instort?

Laten we de huizenmarkt sinds 2000 als uitgangspunt nemen. De dip van de afgelopen jaren lijkt dan nog wel mee te vallen. Tussen 2003 en 2008 steeg de gemiddelde prijs van een huis met ruim € 50.000. Na de piek in 2008 vielen de huizenprijzen echter terug met ruim € 41.000. Een fors bedrag. Maar diezelfde terugval is dus relatief als we naar een langere periode kijken.

Rendement op huizenmarkt 2,1% sinds 2000

Zouden we ons huis zien als een belegging, dan was ons rendement 2,1% per jaar geweest sinds 2000. Geen al te hoog percentage. Maar hadden we ons geld niet in een huis maar inAEX-aandelen gestoken, dan was ons rendement, los van de dividenduitkeringen, -2,5% per jaar geweest. De gemiddelde spaarrente in dezelfde periode was 2,0%. Ongeveer hetzelfde dus als het rendement op een eigen huis.

Huizenmarkt: stijging huizenprijzen sinds 1949

De vraag die kopers zich zouden moeten stellen is: ‘tot wanneer blijven de huizenprijzen stijgen?’ Want niemand wil uiteindelijk dat kort na zijn of haar aankoop de markt weer instort. Laten we eens kijken naar de ontwikkeling huizenprijzen sinds 1949.

Alleen begin jaren ’80 en in 2009, 2012 en 2013 daalden de huizenprijzen. De andere jaren was er sprake van een stijging. Eind jaren ’70 was die stijging onstuimig. In 1977 stegen de huizenprijzen in één jaar met 40%. En eind jaren ’90 volgde opnieuw zo’n stormachtige prijsontwikkeling. Dan viel de bubbel van de afgelopen jaren dus nog wel mee …

Hoe lang stijgen de huizenprijzen nog?

De huizenprijzen stijgen sinds 1949 met gemiddeld 4,84% per jaar. De afgelopen 15 jaar bedroeg die stijging 2,1%. In beide gevallen is er dus sprake van een stijging. En überhaupt in de meeste jaren is er sprake van een stijging. Puur gebaseerd op de cijfers is het niet te verwachten dat er plotseling een inzinking komt van de huizenmarkt.

Wat doet de economie?

Kijken we iets breder, naar de economische omstandigheden van Nederland, dan zien we ook daar nog geen kentering. Het conjunctuurdashboard van het CBS toont overzichtelijk veelal groene en dus positieve grafieken. Tegelijkertijd vlakken een aantal grafieken wat af, wat dan weer een keerpunt kan betekenen.

Overheid heeft grote invloed

Van oudsher is de overheid van grote invloed op de huizenmarkt in Nederland. Ooit werd besloten dat het inkomen van de partner mee mocht tellen bij het bepalen van demaximale hypotheek. Dat had een flinke piek tot gevolg. Ooit mocht je de rente van een tweede huis ook fiscaal aftrekken. En onlangs werd aflossen in 30 jaar verplicht. Dat is van grote invloed op de ontwikkeling van de huizenprijzen.

Door Olaf Geysendorpher

Reacties zijn gesloten