Na vijf jaar zeuren lukt het wél: ozb stijgt eindelijk binnen de norm

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in 2017 met gemiddeld 1,3 procent, blijkt uit de jaarlijkse steekproef van de Vereniging Eigen Huis onder 109 van de 390 gemeenten. Dit is de eerste keer in vijf jaar dat gemeenten zich lijken te houden aan de maximale prijsstijging van 1,97 procent.

Dit jaar lijken de meeste gemeenten zich aan de norm te houden. Al zijn de ozb-opbrengsten in veel gemeenten een sluitpost om de begroting rond te krijgen of worden gebruikt om verliezen en andere financiële tegenvallers op te vangen.

Moet jij in 2017 meer ozb en woonlasten betalen? Bekijk het hier.

Stelselmatige overschrijding

De ozb-norm wordt al jaren overschreden door gemeenten die zich niet houden aan de afspraak met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

De minister reageert dan ook verheugd op de nieuwe cijfers: “Het lijkt erop dat gemeenten ruimschoots onder de norm blijven. Dat is goed nieuws. Dat is ook de bedoeling. We hebben ze wel heel hard achter de broek gezeten. En elk jaar dat ze er overheen leken te gaan, dan kwam u van RTL zeggen: ‘Hoe zit dat nou?’ Dus misschien hebben ze het toch wel goed in de oren geknoopt.”

Uitschieters, stijgers en dalers

Toch lukt het nog niet overal. In 32 van de 109 onderzochte gemeenten stijgt de belasting op de eigen woning met meer dan de afgesproken 2 procent. Maar ook nu zijn er weer uitschieters en grote onderlinge verschillen. Zo betaalt een huiseigenaar in Nijmegen in 2017 gemiddeld 510 euro aan ozb. Dat is vier keer zo veel als in Den Haag, waar je gemiddeld 127 euro kwijt bent

De grootste stijger is de Groningse gemeente Haren. Hier gaat de ozb met 12 procent omhoog en betalen inwoners jaarlijks 45 euro meer en betalen inwoners in plaats van 378 euro komend jaar 423 euro. Een andere uitschieter is Ommen. Hier betalen inwoners 11 procent meer en gaan ze voortaan 252 euro betalen dat is 25 euro meer dan vorig jaar. Ook in Apeldoorn gaat de ozb met bijna 8 procent omhoog van 295 euro naar 319 euro.

Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Mierlo met 7 procent. Landelijk gezien betalen huiseigenaren in Nederland komend jaar gemiddeld 276 euro aan ozb. Dit jaar was dat 273 euro.

Riool- en afvalstoffenheffing veranderen nauwelijks

Volgens Vereniging Eigen Huis betaalt een huizenbezitter volgend jaar gemiddeld 724 euro aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing samen. Dit jaar waren de gemiddelde woonlasten 722 euro.

De rioolheffing blijft in 2017 – met gemiddeld 210 euro – vrijwel gelijk, maar ook hier zijn er uitschieters. Zo verhoogt de gemeente Den Bosch deze heffing met 13 procent, terwijl de gemeente Hillegom ze juist verlaagt met 23 procent.

Eerlijke lastenverdeling

Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis, pleit voor een eerlijkere verdeling van de ozb. “Huurders zouden moeten meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen waar iedereen van profiteert. Het verhogen van de ozb als de waarde van woningen daalt, zoals in de afgelopen crisisjaren regelmatig is voorgekomen, wijzen we af. Daarom pleit Vereniging Eigen Huis bij een volgend kabinet voor een beter, evenwichtiger systeem van lastenverdeling.”

Vereniging Eigen Huis komt dit voorjaar met de definitieve cijfers van alle 390 gemeenten.

Reacties zijn gesloten